BAILS
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Arrow Down Icon
 

1. Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Достъпът до и използването на сайта от Ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви и потвърждавате, че всякакви други споразумения между Вас и "Димитров-777" ЕООД, БЪЛГАРИЯ (“BAILS”) в тази връзка се заменят от настоящите условия. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, Ви молим да напуснете сайта.

2. Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само целият текст и всички изображения са собственост и защитени с авторски права на BAILS (Димитров-777 ЕООД) или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго. Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на Димитров-777 ЕООД или други лица. Цялото съдържание на този уебсайт текст, изображения, графики, звук, анимации и видеоклипове, е обект на защита на авторското право и други търговски защитни права. Без съгласието на собственика съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или предоставя на трети страни за комерсиални цели.

3. Търговска марка

Търговската марка BAILS (Бейлс) е интелектуална собственост на ДИМИТРОВ-777 ЕООД, БЪЛГАРИЯ.

4. Липса на предоставяне на лиценз

Този уебсайт не предоставя лиценз или права за ползване на интелектуалната собственост (по-специално патенти, марки и авторски права).

5. Актуализации на условията

"Димитров-777" ЕООД си запазва правото да изменя Условията за ползване чрез актуализация на настоящата публикация.