BAILS
Пoлитикa зa поверителност

Arrow Down Icon
 

Регламент ЕС 2016/679 за Защита на Личните данни и Пoлитикa зa поверителност и зaщитa нa личнитe дaнни Зaдължитeлнa инфopмaция зa пpaвaтa нa лицaтa пo зaщитa нa личнитe дaнни

Димитров-777 ЕООД (наричано по-нататък „ние“) се радва на посещението Ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани „онлайн оферти“). Благодарим Ви за интереса към нашата компания и нашите продукти. Съгласно настоящата Политика, с Вашето съгласие да използваме „бисквитки“ при първото Ви посещение на нашия сайт, ни позволява да използваме „бисквитки“ всеки следващ път, в който посетите сайта ни.

Информация oтнocнo дpyжecтвoтo администратор, кoeтo oбpaбoтвa дaннитe:

 • Администратор: Димитров-777 ЕООД
 • ЕИК: 103790593
 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Трошево бл.13
 • Електронен адрес: office@bails.eu /office@borsadimitrov.com
Дружеството администратор е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин: Адрес: гр. Варна, кв. Трошево бл.13

Димитров-777 ЕООД чрез сайта www.bails.eu (нapичaнo пo-дoлy зa кpaткocт „Aдминиcтpaтop“) ocъщecтвявa дeйнocттa cи в cъoтвeтcтвиe cъc Зaкoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcкия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecкитe лицa във вpъзкa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaкивa дaнни. Hacтoящaтa инфopмaция имa цeл дa ви инфopмиpa зa вcички acпeкти нa oбpaбoткaтa личнитe ви дaнни oт Дpyжecтвoтo и пpaвaтa, кoитo имaтe във вpъзкa c тaзи oбpaбoткa.

1. Събиране, обработка и използване на лични данни

1.1. Обработват се следните категории лични данни:

Комуникационни данни (например: име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)

1.2. Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси, които са израз на самоличността на дадено лице. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само ако има законово основание за това или Вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрация.

1.3. Цели на обработката и правни основания

Ние, както и наетите от нас доставчици на услуги, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията
 • Отговор на потребителски запитвания в рамките на формуляр за контакт Правно основание: Легитимен интерес към директния маркетинг от наша страна и към подобряването на нашите продукти и услуги, доколкото това да се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, респ. изпълнение на договор, респ. изразено съгласие
 • Решаване на проблеми в услугата и по съображения за сигурност Правно основание: Изпълнение на нашите правни задължения в обхвата на сигурността на данните и легитимен интерес за решаването на прекъсвания/смущения, както и сигурността на нашите онлайн оферти.
 • Самостоятелна реклама, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие Правно основание: Изразено съгласие/легитимен интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията.
 • Защита и опазване на нашите права Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права.

1.5 Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените лог файлове. Записваме журнални файлове за кратък период от време, само за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи. Лог файловете се използват също и за целите на анализа за целите на самостоятелна реклама, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие. В лог файловете по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;
 • Интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • Име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертата;
 • Име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • Дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • Количество прехвърлени данни;
 • Операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • Код на състоянието на http (напр. „Заявката е изпълнена успешно“ или „Файлът не е намерен“).

2. Трансфер на данни

2.1. Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

2.2. Продължителност на съхранението на данните

Ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме легитимен интерес от съхраняването на данните (например може да имаме легитимен интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

3. Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

4. Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни. Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

5. Потребителски права

За да защитите правата си, използвайте данните, предоставени в раздел „Контакти“. При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата личност.

5.1 Право на информация и достъп

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

5.2 Право на коригиране и изтриване

Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни и – доколкото са изпълнени законовите предпоставки – допълването или изтриването на Вашите данни. Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

5.3 Ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас – ако са спазени законовите изисквания – да ограничим обработването на данните Ви.

5.4. Преносимост на данните

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

5.5. Възражение срещу обработването на лични данни

 • Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на правно основание „легитимен интерес“ Доколкото ние предприемаме обработка на данни въз основа на преобладаващ легитимен интерес, както е представено в настоящата декларация за защита на данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация
 • Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели.

5.6. Оттегляне на съгласие

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещ ефект. Законността на обработката на Вашите данни остава непроменена, освен ако не бъде оттеглено съгласието.

Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган.

6. Промени в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на декларацията за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна

7. Контакти

Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздела „Контакти“

За предложения и жалби относно обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с нас по имейл на office@bails.eu/office@borsadimitrov.com

Последно обновено на: 03.12.2021г.